Program 1

Private Sub Command1_Click()
Dim S As String
Text5.Text = “20″ & Left(Text2.Text, 2)
S = Mid(Text2.Text, 3, 1)
If S = “1″ Then
Text3.Text = “Sistem Informasi”
ElseIf S = “2″ Then
Text3.Text = “Manajemen Informatika”
ElseIf S = “3″ Then
Text3.Text = “Tehnik Informatika”
ElseIf S = “4″ Then
Text3.Text = “Manajemen & Komp. Akuntansi”
End If
S = Mid(Text2.Text, 4, 2)
If S = “01″ Then
Text4.Text = “Strata Satu”
ElseIf S = “02″ Then
Text4.Text = “Diploma Tiga”
ElseIf S = “03″ Then
Text4.Text = “Diploma Empat”
ElseIf S = “04″ Then
Text4.Text = “Diploma Dua”
End If
Text6.Text = Right(Text2.Text, 3)
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.SetFocus
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.SetFocus
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
End Sub

Private Sub Command4_Click()
End
End Sub

Private Sub Text1_KEYPRESS(KEYASCII As Integer)
If KEYASCII = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub

Program 2

 

Source Code :

Private Sub Command1_Click()
Dim S As String
S = Mid(Combo1.Text, 3, 3)
If S = “SIM” Then
Text1.Text = “Sistem Informasi Manajemen”
Text2.Text = “Yati Nur Oktavia”
Text5.Text = 75900
ElseIf S = “EDP” Then
Text1.Text = “Elektronik Data Processing”
Text2.Text = “Imam Tarmizi”
Text5.Text = 62000
ElseIf S = “MNJ” Then
Text1.Text = “Manajemen”
Text2.Text = “Valentina Mariana Adiwiyanti”
Text5.Text = 42000
ElseIf S = “CDR” Then
Text1.Text = “Corel Draw”
Text2.Text = “Riyan Suhandi”
Text5.Text = 53000
ElseIf S = “RLP” Then
Text1.Text = “Rekayasa Perangkat Lunak”
Text2.Text = “Sinta Umpu Singa”
Text5.Text = 83000
End If
S = Left(Combo1.Text, 1)
If S = “A” Then
Text4.Text = “Andi Offset Yogyakarta”
ElseIf S = “I” Then
Text4.Text = “Indah Surabaya”
ElseIf S = “S” Then
Text4.Text = “Salemba Empat”
ElseIf S = “E” Then
Text4.Text = “Elek Media Komputindo”
ElseIf S = “M” Then
Text4.Text = “Maxicom”

End If
S = Right(Combo1.Text, 2)
If S = “01″ Then
Text3.Text = “2001″
ElseIf S = “02″ Then
Text3.Text = “2002″
ElseIf S = “03″ Then
Text3.Text = “2003″
ElseIf S = “04″ Then
Text3.Text = “2004″
ElseIf S = “05″ Then
Text3.Text = “2005″
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Combo1.Text = “”
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Combo1.Text = “”
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command4_Click()
End
End Sub

Private Sub Form_Load()
Combo1.AddItem “A-SIM-01″
Combo1.AddItem “I-EDP-02″
Combo1.AddItem “S-MNJ-03″
Combo1.AddItem “E-CDR-04″
Combo1.AddItem “M-RLP-05″
End Sub

Program 3

 

Source Code

Private Sub Command1_Click()
Dim S As String
S = Mid(Combo1.Text, 1, 3)
If S = “SIM” Then
Text1.Text = “Sistem Informasi Manajemen”
Text2.Text = “Fadiya Ulfa”
Text5.Text = 75900
ElseIf S = “EDP” Then
Text1.Text = “Elektronik Data Processing”
Text2.Text = “Nurul Agustina”
Text5.Text = 62000
ElseIf S = “MNJ” Then
Text1.Text = “Manajemen”
Text2.Text = “Rian Hidayat”
Text5.Text = 42000
ElseIf S = “CDR” Then
Text1.Text = “Corel Draw”
Text2.Text = “Siti Nur Khotimah”
Text5.Text = 53000
ElseIf S = “RPL” Then
Text1.Text = “Rekayasa Perangkat Lunak”
Text2.Text = “Winda Erlianti”
Text5.Text = 83000
End If
S = Right(Combo1.Text, 1)
If S = “A” Then
Text4.Text = “Andi Offset Yogyakarta”
ElseIf S = “I” Then
Text4.Text = “Indah Surabaya”
ElseIf S = “S” Then
Text4.Text = “Salemba Empat”
ElseIf S = “E” Then
Text4.Text = “Elek Media Komputindo”
ElseIf S = “M” Then
Text4.Text = “Maxicom”

End If
S = Mid(Combo1.Text, 5, 2)
If S = “09″ Then
Text3.Text = “2009″
ElseIf S = “10″ Then
Text3.Text = “2010″
ElseIf S = “11″ Then
Text3.Text = “2011″
ElseIf S = “12″ Then
Text3.Text = “2012″
ElseIf S = “13″ Then
Text3.Text = “2013″
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Combo1.Text = “”
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Combo1.Text = “”
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text1.SetFocus
End Sub

Private Sub Command4_Click()
End
End Sub

Private Sub Form_Load()
Combo1.AddItem “SIM-09-A”
Combo1.AddItem “EDP-10-I”
Combo1.AddItem “MNJ-11-S”
Combo1.AddItem “CDR-12-E”
Combo1.AddItem “RPL-13-M”
End Sub

Program 4

 

Source Code :

Private Sub Command1_Click()
Dim S As String
S = Mid(Text11.Text, 1, 4)
v4.Text = S

S = Mid(Text11.Text, 5, 1)
If S = “A” Then
Text1.Text = “A”
Text5.Text = “Manajer”
Text7.Text = “4000000″
Text8.Text = “1025000″
Text9.Text = (Val(Text7.Text) + Val(Text8.Text))
ElseIf S = “B” Then
Text1.Text = “B”
Text5.Text = “Ka. Seksi”
Text7.Text = “3500000″
Text8.Text = “975000″
Text9.Text = (Val(Text7.Text) + Val(Text8.Text))
ElseIf S = “C” Then
Text1.Text = “C”
Text5.Text = “Staff”
Text7.Text = “3000000″
Text8.Text = “925000″
Text9.Text = (Val(Text7.Text) + Val(Text8.Text))
End If

S = Mid(Text11.Text, 7, 1)
If S = “S” Then
Text2.Text = “S”
Text3.Text = “Single”
ElseIf S = “M” Then
Text2.Text = “M”
Text3.Text = “Menikah”
ElseIf S = “J” Then
Text2.Text = “J”
Text3.Text = “Janda”
ElseIf S = “D” Then
txtAdi2.Text = “D”
Text3.Text = “Duda”
End If
S = Right(txtAdi11.Text, 3)
If S = “KEU” Then
Text6.Text = “Accounting”
ElseIf S = “ADM” Then
Text6.Text = “Administrasi”
ElseIf S = “SDM” Then
Text6.Text = “General Affair”
ElseIf S = “EDP” Then
Text6.Text = “IT Unit”
ElseIf S = “SPM” Then
Text6.Text = “Security”
End If
End Sub

Private Sub Command2_Click()
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
Text7.Text = “”
Text8.Text = “”
Text9.Text = “”
Text10.Text = “”
Text11.Text = “”
Text10.SetFocus
End Sub

Private Sub Command3_Click()
Text1.Text = “”
Text2.Text = “”
Text3.Text = “”
Text4.Text = “”
Text5.Text = “”
Text6.Text = “”
Text7.Text = “”
Text8.Text = “”
Text9.Text = “”
Text10.Text = “”
Text11.Text = “”
Text10.SetFocus
End Sub

Private Sub Command4_Click()
End
End Sub

 

 

 

Gambar

———————————————————————————————————————

Private Sub Command1_Click()
Text4.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text) – Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text4.Text) * 0.1
Text6.Text = Val(Text4.Text) – Val(Text5.Text)
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Command2_Click()
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text4 = “”
Text5 = “”
Text6 = “”
Text1.SetFocus
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Command3_Click()
Unload Me
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text3.SetFocus
End If
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text4.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text) – Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text4.Text) * 0.1
Text6.Text = Val(Text4.Text) – Val(Text5.Text)
End If
End Sub
———————————————————————————————————————

                         

 

aplikasi perhitungan gaji (dengan mengklik tombol proses)

Gambar

                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

———————————————————————————————————————

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text3.SetFocus
End If
End Sub

———————————————————————————————————————

Private Sub Command1_Click()
Text4.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text) – Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text4.Text) * 0.1
Text6.Text = Val(Text4.Text) – Val(Text5.Text)
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Command2_Click()
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text4 = “”
Text5 = “”
Text6 = “”
Text1.SetFocus
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Command3_Click()
Unload Me
End Sub

 

aplikasi perhitungan gaji (dengan menekan enter)

Gambar

 

 

 

———————————————————————————————————————

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.SetFocus
End If
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Text2_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text3.SetFocus
End If
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Text3_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text4.Text = Val(Text1.Text) + Val(Text2.Text) – Val(Text3.Text)
Text5.Text = Val(Text4.Text) * 0.1
Text6.Text = Val(Text4.Text) – Val(Text5.Text)
End If
End Sub

———————————————————————————————————————
Private Sub Command2_Click()
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text4 = “”
Text5 = “”
Text6 = “”
Text1.SetFocus
End Sub
———————————————————————————————————————
Private Sub Command3_Click()
Unload Me
End Sub

———————————————————————————————————————

 

———————————————————————————————————————

 

Perhutungan Harga setalah Discount 10% (dengan Mengeklik Tombol Hitung dan Menekan tombol Enter)

 Gambar

———————————————————————————————————————

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.Text = Val(Text1.Text) * 0.1
Text3.Text = Val(Text1.Text) – Val(Text2.Text)
Text3.SetFocus
End If
End Sub
———————————————————————————————————————-

Private Sub Command1_Click()
Text2.Text = Val(Text1.Text) * 0.1
Text3.Text = Val(Text1.Text) – Val(Text2.Text)
End Sub
———————————————————————————————————————-
Private Sub Command2_Click()
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text1.SetFocus
End Sub
———————————————————————————————————————-
Private Sub Command3_Click()
Unload Me
End Sub

———————————————————————————————————————

 

Perhutungan Harga setalah Discount 10% (dengan Mengeklik Tombol Hitung)

Gambar

 

 

———————————————————————————————————————-

Private Sub Command1_Click()
Text2.Text = Val(Text1.Text) * 0.1
Text3.Text = Val(Text1.Text) – Val(Text2.Text)
End Sub

———————————————————————————————————————

Private Sub Command2_Click()
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text1.SetFocus
End Sub

———————————————————————————————————————-

Private Sub Command3_Click()
Unload Me
End Sub
———————————————————————————————————————-

Gambar

 

———————————————————————————————————————

Gambar

 

                               

Perhutungan Harga setalah Discount 10% (dengan Menekan Enter)

Gambar

 

 

———————————————————————————————————————-

Private Sub Text1_KeyPress(KeyAscii As Integer)
If KeyAscii = 13 Then
Text2.Text = Val(Text1.Text) * 0.1
Text3.Text = Val(Text1.Text) – Val(Text2.Text)
Text3.SetFocus
End If
End Sub

———————————————————————————————————————

Private Sub Command2_Click()
Text1 = “”
Text2 = “”
Text3 = “”
Text1.SetFocus
End Sub

———————————————————————————————————————-

Private Sub Command3_Click()
Unload Me
End Sub

———————————————————————————————————————Gambar

 

———————————————————————————————————————-Gambar

 

 

 

Tugas Visual Basic 1

 

laela

Tugas Visual Basic 1

  • Nama : Cincin arindra
  • Kelas : Twitter 12
Advertisements